חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - אחריות קבלנים בדירות מגורים


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> אחריות קבלנים בדירות מגורים
 
הקבלנים יפצו רוכשים באיחור מסירת דירה ויתחייבו לתיקון ליקויים יסודיים עד 20 שנה מרכישת הדירה

 

הכנסת קיבלה ביום 30.3.2011 את תיקון מספר 5 לחוק המכר (דירות), שמשמעותו מספר בשורות צרכניות חשובות לטובת ציבור רוכשי הדירות, ביניהם הטלת נטל ההוכחה על ליקויים יסודיים במבנה על הקבלנים למשך 20 שנה, פיצוי קבוע מראש על איחור במסירת הדירה לרוכשים וחובה לרישום דירה בטאבו תוך מועדים הקבועים בחוק.

 לאחר מספר שנים, הצליח היום שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס להוביל תיקון צרכני מהמעלה הראשונה לטובת כלל ציבור רוכשי הדירות בישראל על מנת לתקן ולחזק את ההגנה להגן על זכויות רוכשי הדירות, בעקבות השינויים בשוק הנדל"ן הישראלי.

לאור השינויים שחלו במשק ובחברה הישראלית והניסיון שנצבר בשנים האחרונות, לצד תלונות שהגיעו למשרד הבינוי והשיכון והמועצה לצרכנות לפיהן מתקשים צרכנים לעמוד על זכויותיהם מול הקבלנים לאחר שעסקת הרכישה והתשלומים הסתיימו – קידם משרד הבינוי והשיכון תיקונים משמעותיים עבור רוכשי הדירות שלצידם סנקציות על קבלנים שלא יעמדו בהוראות החוק.

 בעקבות קבלת החוק אמר היום שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס:

"אנו מחזירים היום את הכוח ללקוח. הזוגות הצעירים שרוכשים דירה ראויים להגנה על זכויותיהם בדירה אותה רכשו במיטב כספם, לרבות טיב ואיכות הדירה וקבלתה במועד. על פי רוב זו העסקה הגדולה בחיי משפחה. הרוכשים היו חלשים מול הקבלנים החזקים, והתיקון החשוב היום לחוק, מחזיר את הכוח לרוכש הדירה ואנו נעניק הגנה לרוכשים ולזכויותיהם".

 אחריות לדירה ולא ללקוח

עיקרון חשוב בתיקון לחוק בא להבטיח את תחולת החוק על רוכש דירה, בין אם מדובר ברוכש ראשון ובין אם בבאים אחריו. אמת המידה הרלבנטית לאחריות המוכר תהיה מעתה משך הזמן שחלף מעת מסירת הדירה ולא זהות הקונה. האחריות היא לדירה, דהיינו, גם אם רוכש הדירה מכר אותה לרוכש אחר – למשך כל תקופת הבדק. תקופת הבדק נעה בין שנה ל-7 שנים בהתאם לקבוע לחוק. כך למשל תקופת הבדק לכשלים ונזילות במערכות הצנרת והביוב עומדת על 4 שנים מיום מסירת הדירה, תקופת הבדק על התנתקות או התפוררות של חיפויי הבניין – 7 שנים, לליקויים בריצוף, מסגרות ונגרות – שנתיים ולסדקים – 5 שנים.

 פיצוי קבוע בגין איחור במסירת הדירה

אחד הנושאים החשובים לרוכשי דירות מקבלנים הוא קבלת הדירה במועד המוסכם. פעמים רבות רוכשי הדירות אינם מקבלים דירותיהם במועד זה. בתיקון לחוק נקבע כי איחור במסירת הדירה העולה על שישים ימים מהמועד המוסכם יזכה את הקונה, ללא הוכחת נזק, בפיצוי, החל מתחילת תקופת האיחור (כלומר, מהיום הראשון לאיחור).

המוכר יצטרך לממן שכר דירה לרוכש בסכום השווה לחודש וחצי של שכר דירה לדירה דומה באזור, החל מהיום הקבוע בחוזה למסירת הדירה ועד למסירת הדירה בפועל.

 העברת נטל ההוכחה על ליקויים יסודיים למוכר למשך 20 שנה

הנוסח הקיים של חוק המכר (דירות) קבע כי מוכר לא קיים חיוביו כלפי הקונה אם התגלתה אי-התאמה יסודית בדירה, כלומר – כשל בקונסטרוקציה, ללא הגבלת זמן, לכאורה לעולם ועד. בהתאם להמלצות וועדה ציבורית מקצועית שכללה מומחים בתחום ההנדסי נקבע הסדר זה שיגביל את התקופה, אולם יקבע את נטל ההוכחה על המוכר. בעקבות התיקון, תוגבל התקופה שבה אחראי המוכר ביחס לאי-התאמה יסודית בדירה, כך שב-20 השנים שממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, יהיה המוכר אחראי זולת אם הוכיח כי הקונה גרם לאי-ההתאמה היסודית, ואילו רק לאחר תקופה זו יהיה על הקונה להוכיח כי המוכר אחראי להתגלותה של אי-התאמה יסודית.

רישום זכויות בדירה

נושא בעל חשיבות רבה, הן לרוכש הדירה והן ברמה הלאומית, הוא הסדרת רישום הזכויות בטאבו. החוק מוסיף הוראה המחייבת מוכר דירה לנקוט בכל האמצעים לרישום פרצלציה (איחוד וחלוקה) בהקדם האפשרי, והקובעת תקופות נקובות לרישום זכויות: שנה לרישום בית משותף ושישה חודשים לרישום זכויות המשתכן. כך מבטיחים את זכויות רוכש דירה, בשיפור ניכר מהמקובל היום. במידה ולא יעמוד בתקופות הקבועות בחוק, יחויב המוכר בקנס הקבוע בחוק.

 


הגנות נוספות על זכויות רוכשי הדירות

כמו כן הוארכה תקופת הבדק ביחס לחלק מהמרכיבים בדירה, לרבות בנושא רטיבות ונזילות, וכן הורחבה רשימת הפריטים שלגביהם תחול תקופת בדק ארוכה משנה אחת, כגון מוצרי מסגרות ונגרות ופיתוח חצר.

כן הוספה הוראה לפיה לא יהיה תוקף לויתור על זכויות מצד הרוכש, לרבות בכתב, בקשר לאי-התאמות או אי-התאמות יסודיות בדירה, כאשר ויתור זה היה תנאי לקבלת החזקה בדירה, להעברת זכויות בין רוכשים או לביצוע תיקונים.

לרוכש הדירה תינתן אפשרות לתקן בעצמו ליקויים, על חשבון המוכר, במקרה בו לא עלה בידי המוכר לתקן את אותם ליקויים במשך שנתיים, או במשך זמן סביר כאשר מדובר בתיקון דחוף.

לאור מורכבותה של הדירה ומתקניה השונים וחשיבות תחזוקתם הנכונה, יחויב המוכר למסור לקונה הוראות תחזוקה ושימוש מתאימות.

 על קבלן המפר הוראות המנויות בחוק יחול קנס המגיע עד ל-14,400 שקל.

 רקע כללי:

חוק המכר (דירות) נחקק בשנת 1973, על מנת להסדיר את נושא מכירת הדירות ובמטרה להגן על זכויותיהם של רוכשי דירות. מדובר בתחום צרכני בעל חשיבות ראשונה במעלה, שכן דירת המגורים הינה הנכס המוחשי המשמעותי ביותר של האזרח הממוצע, הן מבחינת ערכו הכלכלי והן בחשיבותו לאיכות חיי היומיום.

בשנת 1990 תוקן החוק. עיקרו של התיקון היה בהסדרת תחום אי-התאמת הדירה. במהלך השנים שחלפו מאז אותו תיקון התברר כי הגנת החוק על זכויותיהם של רוכשי הדירות איננה מספקת וכי יש צורך לשפרה ואף להרחיבה לעניינים נוספים.

החוק המוצע נועד להבטיח בצורה נאותה את זכויות רוכשי הדירות, מתוך תפיסה כי יש צורך להגן על הצרכנים בשוק חשוב זה בכל הנושאים בהם אותרו כשלים וקשיים.  משרד הבינוי והשיכון הפיק לקחים מהניסיון שהצטבר בתחום זה ותיקון החוק המוצע בא ליישם את אותם לקחים.

 
  


  


 
 


 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
+ שלח הצעה כיצד יש לערוך את העמוד
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים