חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - לימודי שמאות והכשרה מקצועית On line
Bookmark and Share

 e-learningהרצאות ומערכי שיעור בנושאי שמאות רכוש,  שמאות ביטוח, שמאות חקלאית, יסודות הנדל"ן ושמאות המקרקעין
סדנא מיוחדת - כל הסודות למי שרוצה להשקיע בנדל"ן 

 ** אתה בוחר את הקורסים ** אתה בוחר את הנושאים ** אתה בוחר את ההרצאות ** אתה בוחר מה ללמוד ** ליד כל הרצאה ומערך שיעור מופיע מחירו ** משלמים, נכנסים, לומדים וממשיכים **

נזקי רכוש במסגרת חבות כלפי צד ג'

 

כיצד עורכים ומגישים דרישה כספית בעת נזק רכוש?

 

הערכות מבנים תכולה לצרכי ביטוח-סקר שירה

 

להשקיע בנדל"ן
 

הערכות תכולה ומבנים
 

סיקור סיכונים והגנות
 

כאן נגלה לך את כל הסודות של המקצוענים

הערכת אוספים, תכשיטים ודברי אמנות


אומדן נזקי רכוש- שמאות רכוש

 

אומדן נכסי נדל"ן-גישות השומה

 


 


 

 

 

 

 *** איך מגישים דרישה כספית  לחברת הביטוח- מערך שיעור מובנה כולל טפסים  ***

שמאי רכוש מטפלים בתביעות ללא הסמכה: איך תיזהרו משמאים לא מקצועיים ?

 

 

                    

 

 הורד טפסים ומסגרות לדוחות