חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - כתב אישום כנגד חמי כסיף, לשעבר מנהל מחוז ירושלים ברמ"י, בגין עבירות בנייה | 20.7.2014


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> כתב אישום כנגד חמי כסיף, לשעבר מנהל מחוז ירושלים ברמ"י, בגין עבירות בנייה | 20.7.2014
 
 
 
כתב אישום כנגד חמי כסיף, לשעבר מנהל מחוז ירושלים ברמ"י, בגין עבירות בנייה

 
המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום כנגד חמי כסיף, לשעבר מנהל מחוז ירושלים ברשות מקרקעי ישראל, בגין עבירות בניה.
 
על פי כתב האישום, זמן רב לפני שנכנס לתפקידו ברשות מקרקעי ישראל, רכש הנאשם זכויות בנחלה במושב בית חנן. באותה עת חלו הגבלות של רשות מקרקעי ישראל על הבנייה בנחלות. רשות מקרקעי ישראל הגבילה את הבונים בנחלות ל-160 מ"ר ליחידת דיור, 160 מ"ר ליחידת דיור עבור בן ממשיך, ורק בהוכחת רצף דורי (מייסד המשק עדיין בחיים ועודנו מתגורר במשק) התירה הרשות בניית יחידת דיור שלישית בגודל של 50 מ"ר. רשות מקרקעי ישראל לא התירה חריגה מכללים אלה, אלא בתשלום דמי חכירה מהוונים של 91% מערך הקרקע.
 
הנאשם ביקש לבנות בית מגורים של כ-265 מ"ר ויחידת דיור במרתף של 53 מ"ר ובנוסף, ביקש להותיר יחידת דיור שלישית- שהיתה קיימת בנחלה- על כנה.

על מנת לממש את תוכניתו, מבלי שייאלץ להרוס את היחידה השלישית ומבלי לשלם דמי חכירה מהוונים, הנאשם ביצע את פעולות הזיוף והמרמה הבאות:

 1. בעת הגשת התוכנית לחתימת רשות מקרקעי ישראל, הוא או מי מטעמו סימנו רק בעותק אחד מבין העותקים שהוגשו את יחידת הדיור השלישית כאילו היא מיועדת להריסה. עובדי רמ"י חתמו על כל ההעתקים והותירו את ההעתק בו סומנה היחידה השלישית להריסה במשרדי הרשות. באופן זה, בידי הרשות היה קיים ההעתק בו סומנה היחידה השלישית להריסה אך בהעתקים האחרים, שנחתמו גם הם על ידי הרשות, לא הופיעה היחידה כמיועדת להריסה- והם ההעתקים שהוגשו לועדה המקומית ועל פיהם התקבל ההיתר.
 2.  על מנת להתחמק מתשלום דמי החכירה המהוונים, הכין הנאשם שתי תכניות בניה: הראשונה שיקפה את כוונתו המקורית וכללה שתי יחידות דיור- האחת בגודל של כ-265 מ"ר בקומת הקרקע ובקומה א', ויחידת דיור שנייה בגודל של כ- 53 מ"ר בקומת המרתף. תוכנית זו מעולם לא הוגשה לרמ"י. התוכנית השנייה, אשר הוגשה למוסדות התכנון (התוכנית הפיקטיבית), כללה יחידה תחתונה בגודל של כ-170 מ"ר ויחידה עליונה בגודל של כ- 154 מ"ר.
 
כסיף מואשם בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר ומסירת ידיעה כוזבת למוסד תכנון. 

בבית משפט השלום בתל-אביב ת.פ.   14/  
המאשימה: מדינת ישראל
   
  באמצעות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין
  בפרקליטות המדינה
  דרך מנחם בגין 125, תל-אביב 67138
  טלפון: 03-7634600  פקס: 03-7634629
         
 
 
נ  ג  ד
 
                     
הנאשם: חמי כסיף (יליד 1970)
ממושב בית חנן
   
 
כתב אישום
הנאשם הנ"ל מואשם בזאת כדלקמן:
 
א.   חלק כללי
1.      המקרקעין הידועים כחלקה 55 בגוש 3742, הינם נחלה במושב בית חנן (להלן :"הנחלה").

 1. בהתאם לתכנית בר/152, החלה על הנחלה, ולהגבלות שנקבעו על ידי מועצת מקרקעי ישראל, זכויות הבניה בנחלה הינן כמפורט להלן.
 2. על-פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1147 (להלן "החלטה 1147"), הרלבנטית לתקופה עליה סב כתב האישום, מותר היה לבנות בנחלה ללא כל תשלום נוסף לרשות מקרקעי ישראל (להלן : "רמ"י") שלושה מבנים כדלקמן:
א.      בית מגורים בגודל מרבי של 160 מ"ר לבעל הזכויות בנחלה (להלן "מכסת הבניה").
ב.      בית מגורים שני לדור המשך בגודל מרבי של 160 מ"ר.
ג.        יחידת דיור שלישית בגודל מרבי של 55 מ"ר ובלבד שהוכח קיומם של "שלושה דורות של משפחת בעל הנחלה, לרבות בעל הנחלה ודור המשך, ובתנאי שהדור המבוגר היה בעל הנחלה או עודנו בעל הזכויות המקורי של הנחלה והדור הצעיר מהווה משפחה". 

 1. עפ"י החלטה 1147 בגין כל בנייה מעבר ל"מכסת הבניה" באותה יחידת דיור, על בעל הנחלה לשלם לרמ"י דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע. כמו כן, וככל שלא קיים רצף דורי לא ניתן לבנות בנחלה יחידת דיור שלישית.
 2. בקשות להיתר בניה במקרקעי ישראל המוגשות לוועדת התכנון המקומית בה מצויה הנחלה - הועדה המרחבית לתכנון ובנייה שורקות (להלן: "הוועדה המרחבית") - חייבות על-פי דין לקבל את הסכמת רמ"י. 
6.      ביום 12.5.08 רכש הנאשם, יחד עם רעייתו, את הזכויות בנחלה.
7.      במועד רכישתה, היו קיימים על הנחלה שני מבנים למגורים – מבנה בגודל של כ-155 מ"ר (להלן "המבנה הקיים"), ויחידת דיור נוספת בגודל של כ-57 מ"ר (להלן תכונה יחידה זו: "יחידת הדיור השלישית").
8.      הנאשם תכנן להקים בנחלה שתי יחידות דיור – האחת בגודל של כ-265 מ"ר בקומת הקרקע ובקומה א', ויחידת דיור שנייה בגודל של כ-53 מ"ר בקומת המרתף. כמו כן, תכנן הנאשם להותיר את יחידת הדיור השלישית על כנה.
9.      מאחר שהוריו של הנאשם לא היו מייסדי המשק, לא יכל הנאשם להוכיח רצף דורי בהתאם להחלטה 1147 . משכך, על מנת לקבל את אישור רמ"י לתוכנית הבנייה, חייב היה הנאשם להרוס את יחידת הדיור השלישית. כמו כן, על מנת לבנות יחידת מגורים בשטח העולה על מכסת הבניה, היה על הנאשם לשלם לרמ"י, על פי החלטה 1147, דמי חכירה מהוונים לכל מ"ר החורג מעבר למכסת הבנייה (להלן: "דמי החכירה").
10.  על מנת להימנע מכל תשלום לרמ"י ולהותיר את היחידה השלישית על כנה, על אף העדר רצף דורי, תכנן הנאשם לרמות את רמ"י ואת הועדה המרחבית באמצעות הצגת תוכנית פיקטיבית למוסדות התכנון ולרמ"י, לפיה בכוונתו לבנות שתי יחידות בהיקף בנייה שלא יחרוג ממכסת הבנייה וכן הצגת מצג שוא כלפי רמ"י כאילו בכוונתו להרוס את יחידת הדיור השלישית, הכל כמפורט להלן:
 
ב.    העובדות
11.  לאחר רכישת הנחלה, ועובר ליום 25.1.09 הכין הנאשם, באמצעות האדריכלית קרין הורביץ פלג, שתי תוכניות בנייה, כמפורט להלן:
א.      תוכנית א' – תוכנית המשקפת את כוונתו המקורית של הנאשם, והכוללת שתי יחידות דיור – האחת בגודל של כ-265 מ"ר בקומת הקרקע ובקומה א', ויחידת דיור שנייה בגודל של כ-53 מ"ר בקומת המרתף. כמו כן, "יחידת הדיור השלישית" תיוותר על כנה (להלן: "התוכנית האמיתית"). התוכנית האמיתית לא היתה מאושרת על ידי רמ"י ללא תשלום דמי חכירה מהוונים בגין 105 מ"ר החורגים ממכסת הבניה ביחס ליחידת הדיור הראשונה ונוכח הותרת יחידת הדיור השלישית על כנה.
תוכנית זו לא הוגשה מעולם לרמ"י.
ב.      תוכנית ב' - אשר הוגשה למוסדות התכנון, ועל פיה יבנו שתי יחידות דיור במבנה המגורים הראשי. היחידה התחתונה – בגודל של כ-170 מ"ר, שהכניסה אליה מקומת המרתף והיא כוללת גם את מרבית קומת הקרקע; והיחידה העליונה – בגודל של כ-154 מטרים רבועים, שהכניסה אליה מקומת הקרקע והיא כוללת חלק קטן מקומת הקרקע ואת כל קומה א'. (להלן: "התוכנית הפיקטיבית")
תוכנית זו אינה תואמת את התוכנית האמיתית, שכן מתארת היא את הבניה הצפויה ככזו המחלקת את הבניין הראשי לשתי יחידות דיור נפרדות, שוות פחות או יותר בגודלן, בעוד הבניה על פי התוכנית האמיתית היא של יחידת מגורים עיקרית אחת ויחידה נוספת קטנה במרתף. גם תוכנית זו לא היתה מאושרת על ידי רמ"י נוכח הותרת יחידת הדיור השלישית על כנה.
12.  ביום 25/1/09, בכוונה להונות את רמ"י ולקבל את אישורה, ללא תשלום נוסף, על אף החלטה 1147 ולהימנע מלהרוס את יחידת הדיור השלישית,  הגיש הנאשם לרמ"י תוכנית, המהווה בקשה להיתר בנייה, ולא פחות משלושה העתקים מהתוכנית, שנחזו להיות העתק מדויק זה של זה, על אף שבפועל לפחות שניים מהם היו שונים בפרט מהותי מהעותק השלישי:
על גבי העתק אחד מבין ההעתקים, סימן הנאשם, או מי מטעמו, את יחידת הדיור השלישית, כמיועדת להריסה. הסימון להריסה הופיע בכתב יד בתיאור הבקשה. בנוסף, סימן הנאשם, או מי מטעמו, במפה הטופוגרפית את מבנה יחידת הדיור השלישית כמבנה המיועד להריסה על ידי צביעת גבולות המבנה בצהוב והוספה בכתב יד של המילה להריסה. כמו-כן סימן הנאשם, או מי מטעמו, את מבנה יחידת הדיור השלישית להריסה, על ידי הוספה בכתב יד של המילה להריסה, בתוכנית פיתוח המגרש (להלן: "ההעתק המסומן להריסה") .
בשני ההעתקים הנוספים – המציגים את התוכנית הפיקטיבית - הותיר הנאשם את היחידה השלישית על כנה בלא לסמנה כמיועדת להריסה.

 1. הנאשם הגיש את ההעתקים לרמ"י לאישור, באופן אשר יצר מצג, כאילו המדובר בהעתקים זהים, אשר בכולם מסומנת היחידה השלישית להריסה. ביום 25.1.09 אישרה רמ"י את התוכנית וזאת על בסיס ההעתק המסומן להריסה, ומבלי שהפקידות המאשרות מטעם רמ"י ידעו שההעתקים אינם זהים זה לזה.
 2. העותק המסומן להריסה נותר במשרדי רמ"י.
15.  באופן הנ"ל, יצר הנאשם מצג כאילו התוכנית עמדה בכללי החלטה 1147 ועל כן לא נדרש מן הנאשם לשלם כל תשלום לרמ"י וכך קיבל הנאשם במרמה את אישור רמ"י לתוכנית, על אף שבפועל התכוון לבנות יחידת דיור אחת החורגת ממכסת הבניה, וכן התכוון שלא להרוס את היחידה השלישית.
16.  ביום 5.2.09 ניתן היתר בנייה על בסיס התוכנית הפיקטיבית על ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה.
17.  בפועל בנה הנאשם יחידת מגורים אחת גדולה החורגת ממכסת הבניה באופן ניכר וללא תשלום דמי חכירה מהוונים המוערכים במאות אלפי שקלים, ולא הרס את היחידה השלישית, הכל כמתואר ב"תוכנית האמיתית".
18.  הנאשם הכין, אפוא, שלוש תוכניות מקבילות לבניית ביתו:

 1. התוכנית המקורית ששיקפה את הכוונה האמיתית, ושעל פיה קיים הבית כיום. תהליכי האישור של תוכנית זו לא הושלמו ("התוכנית האמיתית").
 2. העתק אחד של הבקשה להיתר, שנבדק ונשאר בידי רמ"י, בו מופיעה יחידה הדיור השלישית כמיועדת להריסה והיחידה המרכזית כמחולקת לשתי יחידות דיור שוות, פחות או יותר בגודלן ("העותק המסומן להריסה").
 3. שני העתקים של הבקשה להיתר, הנחזים להיות העתקים של הבקשה שנבדקה על ידי רמ"י, אך בהם לא מסומנת יחידת הדיור השלישית כמיועדת להריסה ("התוכנית הפיקטיבית").
19.  עובר לאישור "העותק המסומן להריסה" על ידי רמ"י, נדרש הנאשם על ידי רמ"י להמציא ערבות בנקאית בסך 20,000 ₪ להבטחת הריסת יחידת הדיור השלישית. ביום 22.1.09 המציא הנאשם לידי רמ"י ערבות בנקאית מטעם בנק המזרחי טפחות על הסכום האמור. תוקפה של הערבות הוארך מעת לעת על ידי הבנק, לבקשת רמ"י ובתיאום עם הנאשם.
20.  משלא נהרסה יחידת הדיור השלישית ביקשה רמ"י לחלט את הערבות. בעקבות דרישה זו ומשצפוי היה כי הנושא יועבר לטיפול משפטי לקראת תביעת דמי החכירה המהוונים, דרש הנאשם מרמ"י להחזיר לו את הערבות. לאחר מספר פניות מטעם הנאשם אל רמ"י בעניין זה, פניות שסורבו בעקבות דו"חות פיקוח שדיווחו כי יחידת הדיור השלישית לא נהרסה, ועל פי בקשת הנאשם, נפגש הנאשם עם מפקח רמ"י, רוני סימטוב, בנחלה.
21.  הנאשם הציג בפני המפקח את היתר הבנייה שניתן לפי התוכנית הפיקטיבית, עליה, כאמור לא סומנה היחידה השלישית להריסה ושקיבלה אישור רמ"י במרמה. בהיתר שהציג הנאשם מסומן "המבנה הקיים" כמיועד להריסה, במקומו נבנה בית המגורים החדש. הנאשם טען בפני הפקח, כי הערבות התבקשה ושימשה אך להבטחת הריסת המבנה הקיים, ושהיא אכן נהרסה.
22.  בעקבות המפגש דיווח המפקח לממונים עליו ברמ"י כי קיים היתר עליו חתומה רמ"י כמאשרת, ובו יחידת הדיור השלישית אינה מסומנת להריסה. בנסיבות אלה, הוחזרה הערבות לנאשם.
23.  במעשיו המתוארים לעיל, קיבל הנאשם במרמה, בנסיבות מחמירות, את אישור רמ"י לתוכנית הפיקטיבית ללא תשלום דמי חכירה מהוונים ועל אף שלא התכוון להרוס את היחידה השלישית. בנוסף, קיבל הנאשם במרמה, בנסיבות מחמירות, את היתר הבנייה מהועדה המרחבית תוך שהוא יוצר מצג כאילו רמ"י אישרה את התוכנית הפיקטיבית בלא להרוס את היחידה השלישית; הנסיבות המחמירות הינן היקף טובת ההנאה והאופן שבו בוצעה המרמה;
24.  כמו-כן זייף הנאשם או מי מטעמו את ההעתקים שאינם מסומנים להריסה, ושהוגשו לרמ"י ולוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שורקות בכוונה לקבל את אישורן לתוכנית, בכך שהשמיט את סימון יחידת הדיור השלישית להריסה משני ההעתקים שנותרו בידי הנאשם ושהוגשו לועדה המרחבית לשם קבלת היתר בנייה;
בנוסף, מסר הנאשם לוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שורקות ידיעה כוזבת  - אישור רמ"י שהושג במרמה ותוכנית שאינה משקפת את תוכנית הבנייה האמיתית, במטרה לקבל היתר בנייה.
 
ג.     הוראות החיקוק שלפיהן מואשם הנאשם:
1.      קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
2.      זיוף בכוונה לקבל דבר, עבירה לפי סעיף 417 אמצע לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
3.      מסירת ידיעה כוזבת למוסד תכנון, עבירה לפי סעיף 214 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.
 
 

תל אביב-יפו, ‏כ"ב תמוז, תשע"ד   _______________________
  ‏20 יולי, 2014   עמית אופק, עו"ד
    סגן בכיר א' בפרקליטות המדינה
 
 
 

תיק פל"א 316019/2013 יאל"כ
תיק פרקליטות 799-10-2013-001256
 
 
 

הודעה לנאשם
 
הנאשמים יכולים לבקש שימונה להם סנגור ציבורי אם מתקיים בהם אחד התנאים לזכאות נאשם לייצוג המנויים בסעיף 18(א) לחוק הסנגוריה הציבורית, תשנ"ו - 1995.
 
הודעה לבית המשפט
 
בהתאם לסעיפים 15 ו- 15א לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב- 1982, מודיעה המאשימה כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור למאסר בפועל.
 
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית" וקבל חינם את כל המידע והעדכונים 

אימייל
שם
 

 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים