חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - מאפייני רוכשי דירות למגורים – נתונים מעודכנים לרבעון שני 2013 | 2.10.2013


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> מאפייני רוכשי דירות למגורים – נתונים מעודכנים לרבעון שני 2013 | 2.10.2013
 

 
מאפייני רוכשי דירות למגורים
נתונים מעודכנים לרבעון שני 2013
 
אגף מידע וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון בחן ביקוש לעסקות בדירות מגורים לפי מאפייני רוכשים. מהבדיקה עלו נתונים חשובים ומעניינים המלמדים על התנהגות והעדפות רוכשי הדירות ושוק הנדל"ן בישראל. הנתונים הינם לפי רבעונים במחצית הראשונה של 2013 ובמחצית השנייה של 2012. העיבוד בוצע על בסיס נתוני רשות המיסים.
 
הממצאים העיקריים:
 
·   המחיר הממוצע של עסקה בדירה חדשה ירד ברבעון השני בקרב כל קבוצות הרוכשים, הירידה בולטת בקרב רוכשי דירה ראשונה (16%).
 
·   בקרב רוכשי דירתם הראשונה, אין הבדל משמעותי בין מחיר הרכישה של דירה חדשה ובין מחיר הרכישה של דירת יד שנייה. עם זאת, בקרב רוכשי דירה להשקעה קיים הפרש ניכר במחיר בין דירות חדשות לדירות יד שנייה.
 
·   משקל רוכשי דירה ראשונה חדשה עלה ברבעון השני של 2013 בהשוואה לשלושה רבעונים קודמים.
 
·   תושבי חו"ל רוכשים דירה חדשה במחיר ממוצע הגבוה ביותר מכפול מרוכשי דירה חדשה ראשונה.
 
 
1.     רוכשי דירה ראשונה
 
ברבעון השני של 2013 המחיר הממוצע של רוכשי דירה ראשונה חדשה עמד על כ-1,090,000 ₪, ירידה של 16% לעומת הרבעון הראשון של השנה. המחיר הממוצע של דירה מיד שנייה עמד על כמיליון ₪, בדומה לרבעון הראשון של 2013. מחיר דירה חדשה היה גבוה בכ-9% ממחיר דירה יד שנייה.
 
משקל רוכשי דירה ראשונה חדשה מסך רוכשי דירות חדשות עמד ברבעון השני של 2013 על 38.2% לעומת 32.1% בלבד ברבעון קודם. עובדה זו היא אחת הסיבות לירידת מחירי הדירות החדשות ברבעון השני של השנה. בדירות מיד שנייה עמד משקל רוכשי דירה ראשונה על 36.7% דומה לרבעון קודם.
 
2.     מחליפי דירות
 
ברבעון השני של 2013 המחיר הממוצע של מחליפי דירה ("משפרי דיור") שרכשו דירה חדשה עמד על כ-1,550,000 ₪, ירידה של 2% לעומת הרבעון הראשון של השנה. המחיר הממוצע של דירה מיד שנייה עמד על 1,335,000 ₪, ירידה דומה של 2%. מחיר דירה חדשה היה גבוה בכ-16% ממחיר דירה יד שנייה.
 
משקל מחליפי דירה שקנו דירה חדשה מסך רוכשי דירות חדשות עמד ברבעון השני של 2013 על 39.5% ובדירה מיד שנייה עמד משקל מחליפי דירה על 36.0% ברבעון השני של 2013. המשקלים מסה"כ רוכשי הדירות הינם בדומה לרבעון קודם.
 
3.     רוכשי דירה להשקעה
 
ברבעון השני של 2013 המחיר הממוצע בעסקות של רוכשי דירה להשקעה שרכשו דירה חדשה עמד על כ-1,535,000 ₪, ירידה של 3% לעומת הרבעון הראשון של השנה. המחיר הממוצע של דירה מיד שנייה עמד על כמיליון ₪ דומה לרבעון הראשון של 2013. מחיר דירה חדשה היה גבוה בכ-54% ממחיר דירה יד שנייה. בדירות חדשות המחיר הממוצע דומה למחיר של מחליפי דירות, עם זאת, בדירות מיד שנייה המחיר נמוך בכ-25%.
 
לפי בדיקתנו, הסיבה לכך היא כי 60% מהעסקות של משקיעים בדירות מיד שנייה הן דירות קטנות של 3.5 חדרים ומטה (ברבעון השני של 2013). לעומת זאת, בדירות חדשות רק 20% מהדירות שנרכשות על ידי משקיעים הן קטנות.
 
משקל רוכשי דירה להשקעה שקנו דירה חדשה מסך רוכשי דירות חדשות עמד ברבעון השני של 2013 על 18.4% לעומת 21.0% ברבעון הראשון של 2013. בדירה מיד שנייה עמד משקלם על 23.3%.
 
4.     רוכשים תושבי חו"ל
 
ברבעון השני של 2013 המחיר הממוצע בעסקות של רוכשי דירה תושבי חו"ל שרכשו דירה חדשה עמד על כ-2,360,000 ₪, ירידה של 4% לעומת הרבעון הראשון של השנה. המחיר הממוצע של דירה מיד שנייה עמד על כ-1,800,000 ₪ ירידה של כ-5% לעומת הרבעון הראשון של 2013. מחיר דירה חדשה היה גבוה בכ-31% ממחיר דירה יד שנייה. בדירות חדשות המחיר הממוצע של רוכשים תושבי חו"ל גבוה בכ-117% מרוכשי דירה ראשונה חדשה ובכ-54% מרוכשי דירה חדשה להשקעה.
 
משקל רוכשי דירה תושבי חו"ל שקנו דירה חדשה מסך רוכשי דירות חדשות ירד ברבעון השני של 2013 ועמד על 2.6% לעומת 4.7% ברבעון קודם.
 

 
  
מחירי דירות חדשות ויד שנייה לפי מאפייני רוכשים בארבעה רבעונים אחרונים:
 

שנה רבעון פירוט רוכש דירות חדשות דירות יד שניה
מחיר לדירה שינוי לעומת רבעון קודם מחיר לדירה שינוי לעומת רבעון קודם
2012 3 דירה ראשונה 1,211,044   955,177  
מחליפי דירה 1,548,604   1,315,388  
דירה להשקעה 1,564,898   995,729  
תושבי חו''ל 2,239,832   1,843,330  
סה''כ 1,449,955   1,108,014  
4 דירה ראשונה 1,155,453 -4.6% 953,659 -0.2%
מחליפי דירה 1,536,838 -0.8% 1,307,148 -0.6%
דירה להשקעה 1,484,895 -5.1% 960,122 -3.6%
תושבי חו''ל 2,312,842 3.3% 1,910,245 3.6%
סה''כ 1,440,817 -0.6% 1,105,256 -0.2%
2013 1 דירה ראשונה 1,292,952 11.9% 1,005,621 5.4%
מחליפי דירה 1,578,626 2.7% 1,358,532 3.9%
דירה להשקעה 1,578,302 6.3% 994,107 3.5%
תושבי חו''ל 2,453,490 6.1% 1,882,019 -1.5%
סה''כ 1,538,582 6.8% 1,154,165 4.4%
2 דירה ראשונה 1,087,859 -15.9% 1,005,062 -0.1%
מחליפי דירה 1,546,882 -2.0% 1,335,872 -1.7%
דירה להשקעה 1,534,942 -2.7% 1,001,872 0.8%
תושבי חו''ל 2,358,004 -3.9% 1,792,039 -4.8%
סה''כ 1,388,942 -9.7% 1,144,942 -0.8%
 
  
 התפלגות עסקות לפי מאפייני רוכשים בארבעה רבעונים אחרונים:
 

שנה רבעון מאפייני הרוכש סה''כ דירות דירות חדשות דירות יד שנייה
2012 3 דירה ראשונה 36.1% 34.6% 36.7%
מחליפי דירה 33.5% 36.8% 32.2%
דירה להשקעה 24.4% 20.5% 25.8%
תושבי חו''ל 3.3% 4.6% 2.8%
אחר 2.7% 3.5% 2.5%
סה''כ 100.0% 100.0% 100.0%
4 דירה ראשונה 34.8% 33.5% 35.2%
מחליפי דירה 35.6% 41.0% 33.6%
דירה להשקעה 24.1% 19.2% 25.9%
תושבי חו''ל 3.1% 4.3% 2.6%
אחר 2.4% 1.9% 2.6%
סה''כ 100.0% 100.0% 100.0%
2013 1 דירה ראשונה 34.7% 32.1% 35.7%
מחליפי דירה 37.5% 39.8% 36.6%
דירה להשקעה 22.6% 21.0% 23.2%
תושבי חו''ל 3.1% 4.7% 2.4%
אחר 2.1% 2.4% 2.1%
סה''כ 100.0% 100.0% 100.0%
2 דירה ראשונה 37.2% 38.2% 36.7%
מחליפי דירה 37.0% 39.5% 36.0%
דירה להשקעה 21.8% 18.4% 23.3%
תושבי חו''ל 2.4% 2.6% 2.4%
אחר 1.6% 1.4% 1.6%
סה''כ 100.0% 100.0% 100.0%
 
 
 
 

 
 
 


 
הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית" וקבל חינם את כל המידע והעדכונים 

אימייל
שם
 
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים