חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - למי שייך הגג ?


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> למי שייך הגג ?
 

הרחבת דירות מגורים בבניינים משותפים הינה דבר שניתן לעשותו אך בנוהל מסויים. השתלטות על רכוש משותף או עשיית שימוש ברכוש משותף שלא בהסכמת הדיירים האחרים מובילה בדרך כלל לא רק להתנגשות ולמריבות שכנים אלא גם לבתי המשפט.

הנה פסק דין שניתן באפריל 2006 ועניינו בנייה על גג משותף שבוצעה על ידי אחד הדיירים.

מתוך ע"א 2816/03 קונצ'ינצקי נ' שפלן, ניתן ב-3 באפריל 2006  :

"עסקינן במשיבים, בעלי דירה בקומה העליונה, אשר פתחו פתח מדירתם אל הגג, חיברו את הגג אל דירתם ועשו בו שימוש ייחודי במשך שנים. בין היתר בנו המשיבים על גג הבית חדר. גג הבית לא הוצמד מעולם אל דירת המשיבים וכל אחד מן הצדדים מציג גרסה עובדתית שונה לסיבה שבגינה לא הוצמד הגג. למותר לציין כי כערכאת ערעור אין אנו מתערבים בהכרעותיה העובדתיות של המפקחת, ואף לא מוסיפים עליהן. נקודת המוצא לדיוננו היא זו שקבעה: שימוש ייחודי שעשו המשיבים בגג הבית במשך שנים, בידיעת המערערים.

 
21.          שימושם הייחודי של המשיבים בגג הבית, כמוהו כ"כהצמדה בפועל" של הגג לדירתם (השוו: רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199, 243) (להלן: "פס"ד רוקר"). המשיבים תפסו חזקה בלעדית בגג, שהוא חלק מהרכוש המשותף המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, ושללו לצמיתות, באמצעות בניית החדר, זכות שימוש והחזקה בגג משאר בעלי הדירות. לנוכח זאת אין לראות בשימושם של המערערים שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שאינו דורש את הסכמת יתר הדיירים (ראה רע"א 698/85 בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על 87(2), 732; י. ויסמן דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז- 1997) עמ' 454-455).
 
22.          על פי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"):
 
"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה". "

לפסק הדין המלא לחץ כאן


 כיצד ניתן להרחיב דירה בבית משותף ? כיצד ניתן לבנות על רכוש משותף ? מה הם הכללים ? לתשובה לכך, לצד הכללים המלאים, החובות והזכויות לחץ על : הרחבת דירה בבית משותף


 

מרחיב דירה בבניין משותף ? האם יחול היטל השבחה ?   אופן החישוב והפטור עד 120 מ"ר

ניוד זכויות הבניה מדיירם אחרים למבקש להרחיב דירתו לא יחשבו כאירוע מס לעניין היטל ההשבחה והמבחן הוא הפטור עד 120 מ"ר וחיוב לשטח שמעל ל - 120 מ"ר.

בשא 163483/06 מיום 19.11.06

"בפני ערעור על החלטת השמאי המכריע, מר א' אביגד (להלן – השמאי המכריע), מתאריך 21.3.06, לענין הייטל ההשבחה על דירת המשיבים בבנין המגורים שברח' כפר יונה 19, רמת- אביב, תל-אביב, חלקה 25/18 בגוש 6769 (להלן – הדירה והשומה המכרעת), בהתאם להוראות סע' 14 (ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן – התוספת והחוק) . על פי האמור בשומה המכרעת, הייטל ההשבחה הינו סך של 77,260 ₪. חישוב בהשבחה נעשה תוך ניכוי חלקי של הפטור מהיטל ההשבחה הנובעת מהרחבת דירת מגורי המשיבים, כאמור בסע' 19 (ג)(1) תוספת, עד לשטח של 120 מ"ר, וענין זה מהווה את סלע המחלוקת בערעור זה. "

לפסק הדין המלא לחץ כאן


  

בית המשפט המחוזי בירושליים, כבוד השופט שפירא יוסף, 17.4.2008

ה"פ 7029/08

האם ניתן להצמיד גג ליחידה בבית משותף, כאשר בהסכם הרכישה עם הקבלן נאמר שהקבלן רשאי להוציא חלקים מן הרכוש המשותף ולהצמידם ליחידה מסוימת, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי במפרט שצורף להסכם ?

זו השאלה העיקרית המתעוררת בהמרצת פתיחה זו, בה עותרים המבקשים לתקן את צו הרישום ולרשום את גג הבית כרכוש משותף ?

להורדת פסק הדין לחץ כאן


  עשו לכם שימוש ברכוש המשותף ?.. ..  

עשו לכם שימוש בגג שלכם ?.. ..  

 אתם יכולים לתבוע דמי שימוש בגין השימוש שנעשה ברכוש המשותף   !

נהנו מהרכוש שלכם או מזה השייך לכם ולאחרים ?.. .. 

אחד הדיירים רוצה לבנות חדר / תוספת או מרפסת על גג הבניין המשותף ? מגיע לכם כסף !

לפרטים מידע וקבלת הצעת מחיר לשומה לחץ כאן 

 כתבות נוספות שכדאי לקרוא בעניין זה ( קישורים חיצוניים ) :

 על גגות ת"א מישהו בונה עוד בית  |   מי רוצה תוספת לבית שלו ? רבים אינם מודעים לכך שהם מתגוררים בדירות שניתן להרחיבן, להגדילן ולהעלות את ערכן. איך מבררים אם קיימות זכויות בנייה בלתי מנוצלות, ומהן הדרכים לניצולן? שאלות ותשובות  |  הרחבת דירה בבית משותף  |   בנייה על רכוש משותף  |     פינוי פולשים בכוח  |  איך להרחיב את הדירה למרות התנגדות השכנים?  |  הקמת מרפסת עשויה להעלות את ערך הדירה אבל הדרך להשגת האישורים עשויה להיות מייאשת ויקרה  |  התאחדות הקבלנים פנתה למינהל התכנון בהצעה להסיר את המגבלות על תכנון מרפסות מקורות  |  איך לבנות מחסן פרטי בבניין מגורים משותף ?   |   איך לבנות מעלית בבית משותף  |  הרחבת דירה בבית משותף  |   הגדלת חדרי יציאה לגג מ-23 מ"ר ל-40 מ"ר  | הצמדת חלקי רכוש משותף בבניין לדירה או לקבלן  |  ועד הבית השתגע - מדריך לדייר המבולבל  |   השתלט על גג המבנה והציב חמש צלחות לווין גדולות על הגג  |  תמ"א 38 - האלטרנטיבה של היזמים לקבוצות רכישה  |  השכן פלש לרכוש המשותף - מה עושים ?  |  ועד הבית יטפל - מישהו דואג לרכוש שלכם  |  ברדק בבית המשותף   |  בית כנסת בבניין המשותף |   נתן את זכויות הבנייה על הגג לשכן, ורשם את שתי הגינות על שמו | להתנתק ממערכת ההסקה המרכזית המשותפת  | להפוך את המעלית למעלית שבת |  כשגינת הבית המשותף הופכת לבית קפה.. .. ארלוזרוב 188 ת"א  |  חברות הניהול  |  ועד הבית השתגע  |  של מי לעזאזל הגג הזה? על תיקון דליפה בבניין  |  עד רמת התריס: דברים שצריכים אישור מהשכנים  |  הלובי בבניין הפך למחסן פרטי - מה עושים?  |  בית משותף: איך מבחינים בין שיפוץ לשימור?   |    

גם אם גג הבניין צמוד לדירתך, לא בטוח שזכויות הבנייה הם שלך. קרא עוד
 

מחיר עבירות הבנייה

למי שייכים השמיים ?

האם שותף במקרקעין יכול לקבל היתר בנייה ולהתחיל לבנות מבלי לקבל את הסכמת יתר השותפים לקרקע?          

מהו תקנון מוסכם ומהו תקנון מצוי ועד כמה חשוב לקרוא את תוכנו של התקנון לפני שרוכשים נכס בבית משותף? לחץ כאן

תקנון בית משותף

חוקים ותקנות

סל שרותי את"ד

הזמנת נסח ותקנון 

מעוניינים לבנות חומה או גדר שיחצצו בין המגרש שלכם לשל השכן? מי צריך לשלם?


למה לשלם על הגינה של השכן?

פסק דין: לא מוכנה שהשכנה גם תבנה

השמאי קבע  240 אלף שקל המפקחת שינתה ל-18 אלף שקל
 

חנייה בבית משותף


הזכות למים חמים: שכן יכול למנוע התקנת דוד?


מי תפס את המקלט שלי - ומה אפשר לעשות?


מעבר אסור למחסן מותר


העץ של השכן מלכלך לך את החצר? בעיה שלך
 

                           

מבקר בבניין נפצע? כל הדיירים עלולים לשלם ביוקר


מכת שמש: בגלל הפנטהאוז אסור להציב דוד בגג

גג ירוק-להפוף את הגגות לגינות נוי  |  חשבון המים התנפח? אולי זה באשמת השכנים


ביהמ"ש: ניתן להצמיד חלקים מהרכוש המשותף בדרך של התנהגות 

   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים