חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - מי אחראי על נותן השרות


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> מי אחראי על נותן השרות
 

לבורות ולחוסר הידיעה יש מחיר.. .. ..דע את זכויותך !

במקרים רבים, חוסר הידיעה והבורות בהקשר לזכויות המבוטחים, והעובדה כי אין מביאים לידיעתם את מלוא זכויותיהם, עולים להם ממון רב.

רבים מבין רוכשי פוליסות הביטוח של חברות הביטוח רוכשים את כיסוי נזקי המים תחת הסדר שרברב מטעם חברת הביטוח.

עניין זה מחייב את המבוטח לפנות אל שרברב חברת הביטוח אשר שמו ופרטיו ודרכי ההתקשרות עימו, מצוייינם בפוליסת הביטוח, בכל נזק מים.

אך מה קורה כששרברב זה מפשל ?.. .. ..

מה קורה כשהוא אינו מאתר את התקלה ?.. .. ..   

מה קורה כשהוא אינו מספק את השרות ? .. .. ..

מה קורה כשאין אריחים או ריצוף  מתאים, הזהה לזה הקיים ?.. .. האם מגיע לך טלאי מכוער ברצפה או על הקיר.. ..  ?

האם אז יכול המבוטח לתבוע את חברת הביטוח ?

האם אז אחראית חברת הביטוח ותשמש כתובת לטענה לתביעה ולתשלום ?

מי אחראי על נותן השרות ?.. .. ..

פסק הדין המצורף מדבר בעדו:.. .. ..

".. ..בעיניי, לא עומדת הנתבעת בדרישות החוזיות של חוזה הביטוח. אמנם, לאורך הדרך מקיימת הנתבעת את הנדרש ממנה. עם זאת היא אינה מקיימת חובותיה   באופן מלא. הנתבעת אמנם מפנה שמאי לבית התובעים ואף בעלי-מקצוע, באמצעות השמאי ובאמצעות חברת 'ש.ח.ר", וכן נושאת בנזקי התובעים בחלקם, אך בהֿֿבעת מכירה בנזקים נוספים שלמעשה אינה נושאת בהם למרות הכרה בקיומם, ובכך, למעשה, אינה עומדת בתנאים שנקבעו בחוזה. סעיף י"א לפרק 2.א לז'קט לפוליסת 'מטרייה' מציין כי קיים כיסוי ביטוחי ל"הימלטות או דליפה של מים... מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה...", כאשר במסגרת הרשימה מציינת הנתבעת כי נזקי נוזלים יטופלו עלֿֿידי 'ש.ח.ר שירותי חירום בע"מ" בלבד ולפי הודעת שמאי הנתבעת, מר משה, מדובר בערכי שיפוי, היינו, השבת המצב לקדמותו, ולפיכך, משנמצאים נזקים שאינם מתוקנים, כי אז אין הנתבעת עומדת במחויבותה החוזית.
 
באי ביצוע הנדרש לצורך השבת המצב לקדמותו, באמצעות חברת ש.ח.ר. כאמור, ובהודאה למעשה כי יש צורך לבצע תיקונים כאמור בחוו"ד השמאי מטעם הנתבעת, יש כדי להוות הראיה הנדרשת לכך שהתיקונים הנדרשים לא בוצעו במלואם, ומשלא בוצעו במלואם, ונותרו נזקי מים בדירת התובעים, אין לי אלא לראות בכך משום רשלנות הנתבעת באמצעות שלוחה, חברת ש.ח.ר., ולפיכך, משהופרה החובה להשיב את המצב לקדמותו, מקום בו כל חברת ביטוח סבירה, באמצעות שלוחיה, הייתה מביאה להשבת המצב לקדמותו, כי אז יש לראות בנתבעת כמי שחבה כלפי התובעים בנזקיהם בגין עוולת הרשלנות... .. "
להורדת פסק הדין סליקטר נגד כלל של כב' השופט אליהו בכר, לחץ כאן
 
ועוד :
הנה פסק דין נוסף בעניין זה, שניתן ביום 17.9.08: ( א     9928/02  השלום ירושלים, כב' השופט יצחק מילנוב ) 
 

פ ס ק – ד י ן

1.         כללי

התובעים 2-3  (בני זוג) הם הבעלים והמחזיקים של בית בן שתי קומות ברחוב הבונים 15, נס ציונה (להלן: "הבית" או "הדירה").  בכל המועדים הרלבנטיים לתביעה דנן,  שימשה קומת המרתף של הבית כמקום עסקה של  התובעת 1 -  חברה העוסקת ביישומי תוכנה ומחשב,  בבעלותו ובניהולו של התובע 2.

 הנתבעת 1 היא תאגיד לעסקי ביטוח, אשר במועדים הרלבנטיים לתביעה הנפיקה לתובעים שתי פוליסות משולבות: האחת - "פוליסה משולבת לביטוח המשפחה" לביטוח בית המגורים בו התגוררו התובעים 2-3 וילדיהם ,  השניה-  "פוליסה  משולבת לבתי עסק"-   לביטוח המרתף אשר שימש, כאמור, כמקום עסקה של התובעת 1. שתי הפוליסות העניקו לתובעים, בין היתר, כיסוי ביטוחי מפני "נזק נוזלים".

הנתבעת 2 היא חברה פרטית, אשר פועלת מטעמה ו/או בשליחותה של הנתבעת 1  בכל הנוגע למתן שירותי  תיקונים, אינסטלציה וכדומה למבוטחי הנתבעת 1 .

2.         טענות התובעים

לגרסתם של התובעים, במהלך חודש ספטמבר 1999 התגלתה רטיבות בתקרת הקומה השניה של הבית, והודעה על כך נמסרה על ידם לנתבעת 1. ביום 13/09/99 הגיע לבית נציג של הנתבעת 2 , אשר לאחר בדיקה שערך הודיע להם כי הרטיבות הנ"ל הינה תוצאה של כשל במערכת האיטום של הגג,  וכי ליקוי זה אינו מכוסה ע"י הפוליסה.  בהתאם ל"אבחנה" הנ"ל- ביצעו התובעים איטום של גג הבית בעצמם ועל חשבונם. דא עקא,  ששלטענת התובעים, תיקוני האיטום בגג – לא רק שלא הועילו למיגור הרטיבות בתקרת הקומה השניה, אלא שמוקד רטיבות נוסף התגלה  במהלך חודש דצמבר 1999 גם בקומת המרתף. גם הפעם הגיעו נציגים מטעם הנתבעת 2 , ולאחר שבדקו את המרתף הודיעו לתובעים, כי  מקור הרטיבות באיטום לקוי של הקירות החיצוניים.  התובעים ביצעו, אפוא,  גם איטום מחדש  של קירות המרתף, אשר כלל גם חפירה מסביב לבית לעומק של 3 מטרים, הריסת קיר והתזת בטון.  אלא, שגם  תיקון זה לא פתר את בעיית הרטיבות במרתף,  אשר לטענתם רק הלכה והחריפה.  במהלך החודשים שלאחר מכן-  ממשיכים התובעים- חזרו נציגי הנתבעת 2 ופקדו את הבית, אך לא מצאו פתרון לבעיה, וכך אף אמרו להם במפורש.

בראשית חודש אפריל 2000 ולאחר שהנזילות בדירה החריפו - דרשו התובעים מהנתבעת 1 כי תשלח בעל מקצוע שלא באמצעות  הנתבעת 2. ואמנם, ביום 03/04/00 הגיע אל הדירה שמאי  (א' שיינר) מטעם הנתבעת 1. הלה זימן אל הדירה שרברב,  אשר בדק את האיטום,  וחיש קל איתר  התבקעות בצינור העברת המים לדוד המותקן על הגג. בהתאם להנחיותיו, הוחלף קטע הצינור הפגום וזאת תמורת  1,404 ₪ בלבד, והרטיבות בקומה העליונה פסקה.

גם הרטיבות במרתף הדירה-  ממשיכים וטוענים התובעים - תוקנה על ידי בעל מקצוע שזומן על ידם לדירה,  לאחר שאיתר - באמצעות ציוד בסיסי - את מקום הנזילה, והבהיר כי כל שצריך היה לעשות הוא להחליף גומיה במשאבה.  

שני התיקונים האחרונים שבוצעו ע"י התובעים (קרי- החלפת הצינור הפגום בדוד השמש ותיקון הנזילה במשאבה)- הינם תיקונים אשר מכוסים ע"י הפוליסות.

בכתב התביעה טענו התובעים, כי נציגי הנתבעת 2 התרשלו בכך  שכשלו בזיהוי מקור הבעיה וטיבה והציגו בפניהם מצג שווא,  לפיו המדובר בליקוי במערכת האיטום אשר אינו מכוסה בפוליסה,  ובכך גרמו להחרפת ליקויי הרטיבות ולביצוע עבודות מיותרות בסכום עתק של 309,000 ₪ . משכך עתרו התובעים  לחייב את הנתבעות 1-2 לפצותם בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו להם.

להורדת פסק הדין, לחץ כאן


הנה מקרה ופסק דין המדבר בעדו והמעיד כי האחריות על נותן השרות עימו התקשרה חברת הביטוח ואשר מופנה לטפל ולתקן את הנזק בביתך, הנו על חברת הביטוח.
לא זו אף זו, פסק דין זה אף מציין את זכאותך לירידת ערך דירתך בעקבות נזק ביטוח.
לכתבה המלאה ולניתוח פסק הדין באתר יועצת הביטוח הבכירה, הגב' קטיה שורצמן, לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים