חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - תנאים למימוש פטור


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> מהו היטל השבחה >> תנאים למימוש פטור
 

 בית המשפט העליון קובע כי הפטור בדירת מגורים, כרוך במגורים בפועל בנכס:

רע"א  8325/06 מיום 28.1.07

"...בבקשתו מעלה המבקש שתי קבוצות של טענות: האחת, עניינה בפרשנות שנתנו הערכאות הקודמות לסעיפים 19(ג)(1) ו-19(ג)(2) לתוספת השלישית. בהקשר זה טוען המבקש, בין היתר, כי אין לראות בשומה המוסכמת ויתור מצידו על טענת פטור כלשהי, ובודאי אין השומה המוסכמת מהוה מחסום מפני העלאת טענת פטור לפי סעיף 19(ב)(6) לתוספת השלישית. עוד הוא טוען בהקשר זה, כי היה על המשיבה להמציא לו הודעת תשלום חדשה עם מכירת הבית. קבוצת הטענות השנייה, עניינה בפרשנות שהעניקו הערכאות הקודמות לסעיף 19(ב)(6) לתוספת השלישית, ובעיקר בהשגותיו של המבקש כנגד קביעתו של בית-המשפט המחוזי, לפיה הפטור שבסעיף אינו חל מקום בו הנישום או קרובו לא התגוררו בפועל בנכס.
 
י"ב.      לאחר עיון בבקשה ובהחלטות השיפוטיות שקדמו לה, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בידי להיעתר לה. ראשית, לקבוצת הטענות הראשונה שהעלה המבקש לא נדרש בית המשפט המחוזי נוכח עמדתו באשר לאי תחולתו של סעיף 19(ב)(6) במקרה הספציפי, והיא אינה מעלה שאלה משפטית או ציבורית בעלת אופי כללי, בגינה נשקלת הענקת רשות ערעור בגלגול שלישי (ר"ע 103/82 חניון חיפה נ' מצת אור (הדר חיפה), פ"ד לו(3) 123(מ"מ הנשיא – כתוארו אז –  שמגר); אין היא חורגת מגדר עניינו של המבקש ומנסיבותיו של המקרה שבפנינו.
 
י"ג. באשר לקבוצת הטענות השנייה. כפי שציינתי לעיל, בהקשר זה משליך המבקש את עיקר יהבו על הטענה, לפיה הפרשנות שהעניקו הערכאות הקודמות לתנאי הפטור הקבועים בסעיף 19(ב)(6) לתוספת השלישית אינה נכונה, ובעיקר טוען הוא, כי הסעיף אינו מכיל דרישה שהנישום או קרובו יתגוררו בפועל בנכס. לשם שלמות התמונה, נביא כאן את הסעיף כלשונו (ההדגשות הוספו):
להורדת פסק הדין המלא, לחץ כאן
 
*** עדכון חדש *** פס"ד מיום 22.7.08
 
 

 

פטור לדירת מגורים עד 120 מ"ר - לא רק להרחבת דירה קיימת  אלא גם לבניית דירה חדשה על קרקע ריקה !

רע"א  3626/06 - מתוך פסק הדין:

הפרשנות התכליתית הראויה

 5.        מצאנו, כי מפרשנותו המילולית והלשונית של סעיף 19(ג)(1), בנוסחו הנכון, מתבקשת המסקנה כי "הבניה" המזכה בפטור מתייחסת גם לבנייה על קרקע שטרם נבנתה קודם לכן. מצאנו גם, כי מסקנה אחרת תהיה מנוגדת לפרשנותו הלשונית של הסעיף, כפשוטו וכמובנו.

לצפייה ולקריאת פסק הדין - לחץ כאן

 בניין להריסה כמוהו כמגרש ריק

ביהמ"ש: גם חברי קבוצת רכישה יכולים ליהנות מפטור היטל השבחה

ביהמ"ש השלום בת"א: דחה תביעה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לקבלת היטל השבחה מחברת מבטחים

 תמ"א 38 - מי ישלם את היטל ההשבחה?  |   פטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים   |   
 

פטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים 

 תמ"א 38 - מי ישלם את היטל ההשבחה?
 

לאה צרי נ. הוועדה המקומית גבעתיים
 


 

פטור לאזור שיקום

פטור מריבית על השבחה


התחשבות ב"נוהג" בקביעת היטל השבחה

אין לתת פטור מהיטל השבחה לדירה מכונס שהושבחה ונמכרה

 

תשלום היטל השבחה ע"י בר רשות ( הלכת קנית )עשא  32744-12-09(שלום)(רשל"צ) ועדה מקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין נ' רסקו ניהול ופיתוח בע"מ, פס"ד מיום 03/08/2011
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים